Longman Essay Activator

0
70

Essay Activator đã được tạo ra để giúp bạn cải thiện khả năng viết tiếng Anh của mình. Bằng cách biến đổi phạm vi từ vựng và cách diễn đạt, bài luận của bạn sẽ trở nên phong phú hơn và điểm số của bạn sẽ được cải thiện.

Bạn có thể thấy từ menu ở phía trái màn hình của mình rằng có 28 Essay Activators. Mỗi cái trong số này chứa đựng tất cả các từ và cụm từ quan trọng có thể được sử dụng để thực hiện một chức năng cụ thể trong bài luận của bạn, ví dụ như thể hiện sự đồng ý với một ý kiến (Agreeing); giải thích cách một thứ gì đó tăng lên (Increasing) hoặc nói về ý kiến của người khác (Quoting People). Ngôn ngữ được bao quát bởi Essay Activator không liên quan đến bất kỳ lĩnh vực chủ đề cụ thể nào.

Mỗi Essay Activator được chia thành các phần. Chẳng hạn, hãy xem Essay Activator về Giving Examples. Nó được chia thành 3 phần: những gì bạn nói khi đưa ra một ví dụ; những gì bạn nói khi có nhiều ví dụ khác về một điều gì đó; để đưa ra ai đó hoặc cái gì đó như một ví dụ. Nếu bạn muốn đưa ra một số ví dụ trong bài luận của mình, hãy xem Phần 1 và bạn sẽ tìm thấy nhiều từ và cụm từ khác nhau để tránh lặp lại example mỗi lần: for instance, be a case in point, by way of illustration,… Nếu có nhiều ví dụ bạn có thể đề cập, hãy xem Phần 2 để biết cách xử lý điều này: such as, including, to name but a few,…

Mỗi từ hoặc cụm từ đều đi kèm với một giải thích về ý nghĩa và/hoặc cách sử dụng, được minh họa bằng các câu ví dụ. Các ví dụ này có thể được sử dụng như mô hình để bạn tạo ra những câu mang sắc thái tự nhiên của riêng mình.

In each of the Essay Activators you will also find Study Notes about grammar and
formality. For example, in Section 2 of Giving Examples there is a Study Note at such
as to explain that there is not usually a comma before this phrase, whereas there is
usually one before for example and including.

Trong mỗi Essay Activator, bạn cũng sẽ tìm thấy Study Notes về ngữ pháp và cách thức. Ví dụ, ở Phần 2 của Giving Examples có một Study Notes về “such as” để giải thích rằng thường không có dấu phẩy trước cụm từ này, trong khi thường có trước “for example” và “including”.

Hãy xem phần Exercises của Writing Handbook để thực hiện các hoạt động giúp bạn luyện tập sử dụng từ vựng được bao gồm trong Essay Activators.

longman-esssay-activators-pdf

LINK DOWNLOAD

IELTS expert