Market Leader

0
20

Market Leader là một loạt tài liệu giáo trình dành cho việc học và giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành kinh doanh và quản lý. Được xuất bản bởi Pearson Education, bộ sách này đã trở thành một tài liệu phổ biến trong việc đào tạo kỹ năng tiếng Anh liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.

Bộ sách Market Leader gồm 5 cuốn thường tập trung vào các chủ đề và kỹ năng liên quan đến thế giới kinh doanh như lãnh đạo, quản lý, tiếp thị, tài chính, nhân sự, và giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp. Bằng cách sử dụng các tình huống thực tế và ví dụ trong sách, người học có cơ hội nâng cao từ vựng, ngữ pháp, và khả năng giao tiếp tiếng Anh trong ngữ cảnh kinh doanh.

Ngay cả những người không phải là sinh viên ngành kinh doanh hoặc không làm việc trong môi trường doanh nghiệp cũng có thể sử dụng sách Market Leader để nâng cao kiến thức về kinh doanh và phát triển kỹ năng giao tiếp chuyên ngành.

Course Book

Course Book là tài liệu chính trong bộ sách. Nó bao gồm các đơn vị học với nội dung liên quan đến các chủ đề kinh doanh và quản lý. Mỗi bài học bao gồm 8 phần chính. Course Book thường chứa các tình huống thực tế, ví dụ và các hoạt động tương tác để giúp học viên áp dụng kiến thức vào thế giới kinh doanh.

Practice File

Cuốn sách Practice File cung cấp các bài tập bổ sung để học viên có thể rèn luyện và củng cố kiến thức từ cuốn Course Book. Các bài tập trong sách Practice File thường bao gồm các loại bài khác nhau như điền từ, đặt câu hỏi, nối câu và hoàn thành đoạn văn. Điều này giúp cho người học có thêm cơ hội luyện tập từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng giao tiếp trong các tình huống kinh doanh.

Audio materials

Audio materials cung cấp các file nghe cho các bài tập luyện nghe trong sách Course Book và sách Practice File. Học viên có thể nghe các đoạn hội thoại, phát biểu, và phân thích để phát triển khả năng nghe và hiểu tiếng Anh trong ngữ cảnh kinh doanh. Sự tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng Listening là quan trọng vì đây cũng là một kỹ năng hỗ trợ cho kỹ năng Speaking.

Teachers Resource Book

Teachers Resource Book là tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy giáo trình Market Leader. Nó cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách dạy từng bài học, bao gồm gợi ý giảng dạy, hoạt động thảo luận, bài tập bổ sung, và phương pháp đánh giá. Teachers Resource Book giúp giáo viên hiểu rõ hơn về cách sử dụng tài liệu để dạy học viên một cách hiệu quả.

Test File

Test File cung cấp bộ đề thi liên quan đến nội dung của bộ Course Book. Điều này giúp học viên chuẩn bị cho các kỳ thi hoặc kiểm tra về kỹ năng tiếng Anh kinh doanh. Bộ đề thi thường bao gồm các bài tập về từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu và viết cũng như các dạng đề có trong các kỳ thi để người học rèn luyện dần.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert