Master IELTS Visuals

0
48

Ebook tự học này về IELTS Writing Task 1 rất hữu ích. Nó chứa đựng toàn các công thức hay liên quan đến các xu hướng (tăng, giảm, dao động, giữ nguyên, …) cùng các công thức và từ vựng cho MAP, PROCESS, …

Để được cung cấp các bảng từ vựng và công thức hữu ích cho việc áp dụng vào các bài IELTS Writing Task 1, ebook này là một sự lựa chọn tuyệt vời. Cuốn sách mà có chứa các bảng như vậy sẽ cho phép người đọc dễ dàng ghi chú hoặc tạo mind map vô cùng tiện lợi.

Ngoài ra, còn có các bài mẫu được cung cấp trong ebook, áp dụng các công thức đó, các bạn có thể phân tích để học thêm những kiến thức cần thiết.

master-ielts-visuals

LINK DOWNLOAD

IELTS expert