Mindset for IELTS 1 student’s book

0
737

Mindset for IELTS 1 student’s book là bước đi tiếp theo trong bộ sách Mindset for IELTS. Mindset for IELTS Level 1 Student’s Book with Testbank and Online Modules là cuốn sách phù hợp với các bạn đang ở mức khá và có mục tiêu tiến lên band điểm từ 5.0 đến 5.5 IELTS. Với nội dung bao gồm ngữ pháp căn bản được biên soạn xoay quanh các chủ đề thường gặp với đủ 4 kỹ năng Listening – Speaking – Reading – Writing.

Cụ thể của từng bài trong Mindset for IELTS 1 Student’s Book answer key bao gồm:

  • Bài 1: Relationships
  • Bài 2: Places and building
  • Bài 3: Education and employment
  • Bài 4: Food and drink
  • Bài 5: Consumerism
  • Bài 6: Leisure time
  • Bài 7: Fame and the media
  • Bài 8: Natural world

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert