Mindset for IELTS Foundation

0
582

Mindset for IELTS gồm 4 cuốn sách tương ứng với 4 cấp độ là Foundation, Level 1, 2 & 3 dành cho các bạn có trình độ  từ A2 đến  IELTS 7.5 trở lên. Đây là bộ giáo trình IELTS đầu tiên của NXB danh tiếng Cambridge áp dụng phương pháp blended-learning để kết hợp các bài giảng và việc luyện tập trực tuyến qua hệ thống LMS (Learning Management System) của chính Cambridge. 

Mindset for IELTS Foundation là cuốn đầu tiên trong bộ sách, mang tính định hướng nhằm cung cấp nhiều kiến thức, đa phần kiến thức trong sách sẽ giúp bạn làm quen với IELTS cũng như cách học của bộ sách. Với nội dung khá đơn giản phù hợp cho những bạn mới bắt đầu học IELTS hoặc đã có kiến thức tiếng Anh cơ bản. Sách được trình bày khoa học dễ hiểu, kết hợp nhiều từ vựng phong phú, nhưng với những bạn còn kém về từ vựng thì nên kèm theo cho mình một cuốn từ điển để có thể tra từ vựng khi cần nhé. 

Sách gồm 10 bài học với các chủ đề khác nhau như : 

Bài 1: Daily life

Bài 2: House and home

Bài 3: Hobbies, leisure and entertainment

Bài 4: Travel and holidays

Bài 5: Food

Bài 6: Transport and places in town

Bài 7: Jobs, work and study

Bài 8: Health and medicine

Bài 9: Language

Bài 10: Science and technology

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert