Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book

0
546

Sau khi hoàn thành cuốn 2 Mindset for IELTS Foundation và Mindset for IELTS 1 student’s book trên thì Mindset for IELTS Level 2 Student’s Book with Testbank and Online Modules chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho những bạn tiếp tục mong muốn đạt được Band 6.5. Giống với 2 cuốn đầu, sách cũng bao gồm ngữ pháp, từ vựng IELTS nhưng ở band điểm cao hơn kết hợp với nội dung được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp bạn tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả.

Với 8 bài học học  giúp bạn rèn luyện 4 kỹ năng Reading, Listening, Speaking, Writing với các chủ đề như sau:

Bài 1: The man-made environment

Bài 2: Leisure and education 

Bài 3: The news and media

Bài 4: Travel and transport

Bài 5: Business and work

Bài 6: The natural environment

Bài 7: Education systems

Bài 8: Festivals and traditions

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert