Một số lưu ý khi viết Conclusion cho IELTS Writing task 2

0
370

Conclusion trong IELTS WRITING TASK 2 nhằm

– Nhấn mạnh được quan điểm của cá nhân.

– Đem lại cảm giác hoàn chỉnh cho bài viết.

– Để lại ấn tượng cho người đọc.

Cấu trúc chung của Conclusion

 • Chỉ nên viết 1 câu cho Conclusion, không viết dài dòng
 • Conclusion chính là câu Paraphrase lại câu thứ 2 trong Introduction, tức là khẳng định lại quan điểm bản thân.

Lưu ý khi viết phần Conclusion cho IELTS Writing task 2

Một đoạn kết bài cần thiết phải có những thành phần như sau:

– Dấu hiệu kết bài:

 • In conclusion
 • In summary
 • Overall 
 • To conclusion 
 • In final analysis 

– Có thể viết thêm về ý kiến cá nhân, dự đoán hoặc ý tưởng. VD dựa vào số liệu bạn dự đoán xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới.

Lưu ý:

 • Không nên đưa thông tin mới vào kết bài, bạn chỉ đóng vấn đề lại, chỉ nên đề cập lại những ý đã viết trong bài.
 • Thể hiện rõ ràng quan điểm của bạn về vấn đề của đề bài đưa ra. 
 • Tránh lặp lại giống phần mở bài, tránh sử dụng những câu nói sáo và rập khuôn.
 • Tránh dùng những cụm từ mang tính chất xin lỗi như: “I may not be an expert” hoặc “At least this is my opinion.”
 • Hãy chú ý để dành một ít thời gian để viết kết bài, dù thân bài hay tới mức nào và không có kết bài thì điểm bạn vẫn thấp.  
 • Không nên dùng những “must” hay “have to” vì những từ này thể hiện sự áp đặt, thay vào đó hãy dùng cụm từ như “It is the responsibility of…”
 • Kết luận thể hiện dự đoán, không được viết áp đặt, dùng từ ngữ mang tính đề nghị như: “would”, “can/could”, “may/might”, “perhaps”,…

IELTS expert