NGHIÊM ĐỨC ANH-Nam sinh 14 tuổi với thành tích cực khủng

0
1709

Trước khi làm quen với Đức Anh Nam sinh 14 tuổi với thành tích cực khủng, xin mời các bạn ngó qua list từ vựng về chủ đề lịch sử và lòng yêu nước nhé ^^ (đang kỉ niệm quốc khánh mà).

1. sovereignty /ˈsɒv.rɪn.ti/ : chủ quyền

2. heroine /ˈher.əʊ.ɪn/ : nữ anh hùng

3. foreign invaders: giặc ngoại xâm

4. patriotism /ˈpæt.ri.ə.tɪ.zəm/ : lòng yêu nước

5.colonization /ˌkɒl.ə.naɪˈzeɪ.ʃən/ : sự thuộc địa hóa

6. victorious past: quá khứ hào hùng

7. colorful history: lịch sử vẻ vang

8. historical backgrounds: bối cảnh lịch sử

9. historical highlights: sự kiện lịch sử nổi bật

10. historical figures: các nhân vật lịch sử

11. pay tribute to someone: tưởng nhớ

12. reclaim one’s sovereignty: đòi lại chủ quyền

13. take pride in their origin: tự hào về nguồn cội của họ

14. develop one’s patriotism: nuôi dưỡng lòng yêu nước

15. have thorough insight into: hiểu biết cặn kẽ về cái gì.

Thành tích và Giải thưởng của Nghiêm Đức Anh
Năm 2018, Đức Anh đạt GIẢI NHÌ Olympic tiếng anh quận Ba Đình

Các giải thưởng của Đức Anh trong Cuộc thi World Scholar’s Cup (WSC) – Học giả toàn cầu vòng Regional Round – Hanoi 2018:

Champion Scholar: giải thưởng cho Học giả có thành tích toàn diện XUẤT SẮC nhất!!

Champion Scholar Team: nhóm học giả xuất sắc nhất.

Huy chương vàng Debate Champion cho cá nhân:

Huy chương bạc Scholar’s Challenge: thi trắc nghiệm kiến thức cá nhân trong 6 lĩnh vực science, art & music, history, literature, social studies & special area.

Năm 2018, vòng Global được tổ chức tại 3 thành phố: Kuala Lumpur (Malaysia), Melbourne (Úc) & Barcelona (Tây Ban Nha). Nghiêm Đức Anh

Link video:

https://www.youtube.com/watch?v=bhQCYc1a_mQ

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=bhQCYc1a_mQ