Oxford Collocations Dictionary

0
495

Hôm nay, IE sẽ mang  đến các bạn quyển sách Oxford Collocations Dictionary. Đây sẽ là kho tài liệu vô cùng quý giá cho những bạn có mong muốn nâng cao điểm bài thi Writing của mình.

Khác với các từ điển cung cấp định nghĩa khác, Oxford Collocations Dictionary tập trung liệt kê các cặp từ thường xuyên đi với nhau trong văn nói lẫn văn viết. Sách cung cấp các collocation theo các mức độ từ fairly weak đến medium-strength đến strongest and most restricted. Từ điển bao gồm 9,000 từ, các collocation là kết quả của quá trình phân tích và tổng hợp từ trong các văn bản tiếng Anh mới nhất. Do đó, collocation trong Oxford Collocations Dictionary luôn đảm bảo tính tự nhiên và chính xác.

Ngoài ra sách không chỉ cung cấp collocation cho email, bài luận, bài giảng mà còn liệt kê các từ vựng và sự kết hợp trong những lĩnh vực khác nhau : thể thao, luật, tài chính, ngân hàng, chính trị, dược…

Ngoài cấu trúc câu và cách triển khai ý, thì việc sử dụng collocation đúng ngữ cảnh sẽ giúp bạn ghi điểm đáng kể trong bài thi IELTS của mình. Với bài thi Speaking, bạn có thể chọn các collocation thông dụng và không quá trang trọng, cho câu trả lời tự nhiên và mạch lạc. Với bài thi Writing, bạn cũng có thể “xuất chiêu” với các collocation đặc thù dành riêng cho mỗi chủ đề được nhắc đến.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert