Oxford Word Skills Advanced

0
160

Oxford Word Skills Advanced nhằm đào tạo các bạn có trình độ C1 and C2 tương ứng với ~ 6.0 IELTS trở lên. Khác với Oxford Word Skills Basic và Oxford Word Skills Intermediate phần Starter Unit của sách tập trung vào các phương pháp mở rộng từ vựng thay vì hướng dẫn sử dụng sách. Mỗi unit được trình bày theo format : liệt kê và giải thích từ vựng, sau đó là bài tập ứng dụng.

Kèm theo đó là 80 units được chia thành 12 chủ đề : Expanding your vocabulary, The body, You and other people, Leisure and lifestyle, A changing world, Institutions, News and current affairs, Work and finance, Concepts, Spoken English, Written English, Aspects of language. 

Sách đặc biệt, hướng tới việc nâng cao kỹ năng speaking cho bạn học. Vì những bài học đều hướng tới việc mở rộng vốn từ vựng để tăng khả năng diễn tả hay nói về một điều gì đó. Với hình ảnh minh họa bắt mắt, cùng file audio hỗ trợ sẽ giúp bạn nâng cao được kỹ năng listening của mình.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert