Polysemy – Những khó khăn trong IELTS Reading

0
217

Khi đọc một văn bản không phải tiếng mẹ đẻ, bạn đọc sẽ gặp những khó khăn với những từ có nghĩa mơ hồ như từ đa nghĩa và từ đồng âm. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bạn đọc khó đoán nghĩa của từ đa nghĩa hơn từ đồng âm. Lí do cho điều này xuất phát từ việc các từ đồng âm sự khác biệt rõ ràng về nghĩa. Trong khi đó, các nghĩa của từ đa nghĩa lại có sự liên quan nhất định, điều này có thể dẫn đến tình trạng sai lệch trong đọc hiểu văn bản.

Vậy giải pháp cho những khó khăn mà Polysemy gây ra khi đọc hiểu văn bản là gì ?

1. Đoán nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh

Khi một từ quen thuộc đặt vào ngữ cảnh xa lạ, bạn vẫn có thể dùng các gợi ý từ ngữ cảnh để đoán nghĩa chính xác của từ.

Ví dụ: I need a cup to drink water (Tôi cần một cái cốc để uống nước): Bạn có thể không biết nghĩa của từ drink, nhưng bạn nhìn ngữ cảnh của câu đoán được chủ thể đang cần một cái cốc để làm gì đó với nước. Từ đó đoán được ra nghĩa của từ bạn không biết trước đó.

Tuy việc đoán nghĩa từ dựa trên ngữ cảnh là một kĩ năng cần thiết khi đọc, nhất là khi làm bài thi IELTS Reading, nhưng điều này vô tình khiến quá trình tự học mất nhiều thời gian. Ngoài ra, nếu bạn liên tục đoán nghĩa các từ đa nghĩa mà không biết chính xác cách dùng, thì bạn cũng đang lãng phí lượng lớn các từ vựng tiếng Anh.

2. Học từ vựng từ nghĩa gốc (core meaning)

Bất kì từ đa nghĩa nào cũng có một nghĩa gốc (core meaning), các nghĩa chuyển được hình thành từ chính nghĩa gốc này. Vì vậy, bạn học ngôn ngữ nên học nghĩa gốc trước khi học các nghĩa chuyển của từ đa nghĩa. Việc học từ nghĩa gốc giúp bạn nhớ lâu hơn và có thể tự vẽ nên sợi dây liên kết giữa nghĩa gốc và các nghĩa chuyển.

Ví dụ: từ Find – nghĩa gốc là tìm thấy, các nghĩa chuyển là Cảm thấy và Nhận ra

Lưu ý rằng, nghĩa gốc không phải lúc nào cũng là nghĩa phổ biến nhất của từ. Hiện tại, từ điển Oxford Learner’s Dictionaries là 1 trong các từ điển trình bày nghĩa gốc trước các nghĩa khác của từ.

Từ đa nghĩa đóng vai trò quan trọng trong quá trình học và sử dụng ngôn ngữ. Hiện tượng này cũng có thể gây ra các khó khăn nhất định cho bạn học ở mọi trình độ. Để giải quyết các khó khăn này, bạn phải tận dụng ngữ cảnh để đoán nghĩa của từ và nên dành thời gian nghiên cứu nghĩa gốc của từ đó cũng như tìm hiểu các nghĩa chuyển để có thể sử dụng từ trong các tình huống giao tiếp khác nhau.

 

IELTS expert