Pros and Cons – A Handbook for Debater

0
80

Quyển sách này vốn dành cho người bản ngữ trong tranh luận, nên ngôn từ được sử dụng rất phức tạp. Vì vậy, quyển sách này phù hợp với bạn nào đang ôn luyện để đạt band 7.5+ trở lên.

Sách bao gồm khoảng 150 vấn đề thường được tranh luận nhiều nhất trong giới debater, được phân loại thành 8 lĩnh vực khác nhau, trong đó những lĩnh vực có liên quan đến những chủ đề hay ra trong phần Writing Task 2 của IELTS là

  • Moral and Religious;
  • Education, Culture and Sport;
  • Law and Crime; Health, Science and Technology.

Pros and Cons – A Handbook for Debater

Thông tin về sách Pros and Cons – A Handbook for Debater

 

Tác giả trình bày vấn đề theo hướng lập luận về thuận lợi – bất lợi. Những thông tin mà tác giả cung cấp hoàn toàn phù hợp để sử dụng làm ý chính hay luận điểm khi viết IELTS essays theo nhiều thể loại như agree-disagree, discuss both views, effects trong cause-effect, problems trong problem-solution, advantage-disadvantage.

Debaters Handbook cung cấp một hướng dẫn độc đáo, đa dạng và có giá trị để đưa ra các luận điểm ủng hộ phản đối với hơn 140 vấn đề tranh luận về các lĩnh vực đương đại và toàn cầu. Được xuất bản lần đầu vào năm 1896, cho đến nay sách vẫn luôn được cập nhật thường xuyên.

Pros and Cons – A Handbook for Debater
Nội dung sách Pros and Cons – A Handbook for Debater

Phiên bản thứ 19 này có những thông tin mới về những chủ đề như quyền sở hữu vũ khí hạt nhân, giải cứu ban quản trị và vận hành công nghiệp thất bại, bảo vệ ngôn từ địa phương và tra tấn những kẻ khủng bố bị nghi ngờ.

Sự đảm bảo tính bình đẳng được đưa ra cho cả hai bên của mỗi cuộc tranh luận ở định dạng cột kép, được chấp nhận để so sánh được thuận tiện và đơn giản hơn. Mỗi mục cũng gồm có một list những chủ đề tương quan và đề xuất kiến nghị cho những hoạt động giải trí và sinh hoạt trọn vẹn có thể.

Các bài viết mô tả kỹ thuật tranh luận, gồm có những quy tắc, cấu trúc và loại tranh luận. Đưa ra lời khuyên về cách để trở thành một diễn thuyết thành công.

 

LINK DOWNLOAD

IELTS expert