Reading for IELTS

0
309

Reading for IELTS là cuốn tài liệu phù hợp với các bạn đang ở mức khá và có mục tiêu tiến lên band điểm từ 6.5 đến 8.0 IELTS. Sách cung cấp các chiến lược, cách trả lời câu hỏi chi tiết cho tất cả các dạng bài có trong IELTS Reading. 

Với hệ thống bài thi giúp bạn tự đánh giá chuẩn xác được năng lực của bản thân nhằm thiết kế cho mình một kế hoạch học tập phù hợp. Kết hợp phương pháp tiếp cận có cấu trúc, phân chia bài học theo topics nhằm hệ thống từ vựng, ngữ pháp, cách làm bài theo từng dạng riêng giúp bạn học sâu và hiểu kỹ càng hơn.. Đi kèm với đó là những phân tích cụ thể từng dạng câu hỏi, chiến lược làm bài, ví dụ thực tế, dễ áp dụng trong bài thi. Ngoài ra cuối mỗi chương còn có tổng kết từ vựng giúp nội dung bài đọc, câu hỏi được dịch nghĩa và giải thích chi tiết hơn.

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert