Sách Cambridge Complete IELTS 5-6.5 Students Book (Audio + PDF)

0
1319

Sách Complete IELTS band 5-6.5 là thứ 2 theo trong bộ 3 cuốn của Cambridge Complete IELTS. Bộ sách được xây dựng công phu của Cambridge, sau khi học xong các bạn có khả năng đạt điểm thi IELTS 6.5.

Chú ý: Đây là sách học, để luyện tập thêm, download sách bài tập Workbook.

Link download TẠI ĐÂY HOẶC Tại đây

Link PDF TẠI ĐÂY

Link Audio TẠI ĐÂY

 

Nguồn: Sưu tầm