Sách Cambridge Complete IELTS 5-6.5 Work Book (Audio + PDF)

0
1504

CHÚ Ý: đây là quyển Work Book để các bạn làm bài thực hành.

Cambridge Complete IELTS 5-6.5 có Student Book + Work Book; nếu các bạn vừa học và thực hành thì sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn

Tải Cambridge Complete IELTS 5-6.5 Work Book TẠI ĐÂY

 

Nguồn: Sưu tầm