SÁCH COMPLETE IELTS BAND Student book 6.5 – 7.5 (Audio + PDF)

0
164

Sách Complete IELTS band 6.5-7.5 là cuốn cuối cùng trong bộ sách. Sau khi học xong cuốn này, các bạn có khả năng đạt band điểm 7.5. Các bạn cần/sẽ học lượng tự vựng trình độ cao hơn, các câu phức tạp, các tips có thể giúp bạn nâng cao trình độ và band điểm.

Link tải Sách, Audio TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY

LINK tải Audio TẠI ĐÂY

 

Nguồn: Sưu tầm