Sách pronunciation in use – Elementary (PDF + Audio)

0
1105

Sách English Pronunciation in Use Elementary

Cuốn sách bao gồm 50 bài học cơ bản về những âm đơn. Trước khi có thể nói tiếng Anh được tốt hơn và sau đó là nói thành thạo thì  đây là quyển nền móng các bạn nên dùng.

TẢI English Pronunciation in Use Elementary TẠI ĐÂY

hoặc Tải Pronunciation in Use Elementary

hoặc https://drive.google.com/file/d/1t_vOtB83OAdOwkKMUyko_2PicA_WbJoW/view

 

Nguồn: Sưu tầm