Smart IELTS Writing

0
298

Smart IELTS Writing nằm trong bộ sách Smart IELTS Writing, Smart IELTS Speaking, Smart IELTS Listening và Smart IELTS Reading, được biên soạn bởi hai tác giả Hanna Hu và James Brown với mục đích giúp bạn đọc hiểu được tất cả các dạng đề trong có trong đề thi IELTS Writing (Academic và General) qua việc phân tích, giải thích từng câu hỏi có thể xuất hiện trong phần thi IELTS Writing, đồng thời cung cấp một số tips nhỏ hữu ích cho phần Writing Task 1 và Writing Task 2, kèm theo đó là một list từ vựng quan trọng trong từng dạng câu hỏi và các bài viết mẫu. Cuối cùng những bài tập tương ứng với loại câu hỏi ở mục trước được trình bày để giúp bạn có cơ hội được luyện tập.

Smart IELTS Writing được chia thành 05 phần chính gồm 25 chương.

Phần 01: “About IELTS Writing” (từ chương 1 đến chương 5)

Cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích, tổng quan về IELTS Writing bao gồm thông tin về IELTS Writing Task 1 General, Writing Task 1 Academic và IELTS Writing Task 2 kèm theo đó là việc phân tích các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Test. 

IELTS Writing Task 1 Academic, sách sẽ giúp bạn luyện tập cách tìm thông tin tổng quát và các thông tin quan trọng trong đề thi và các bước cơ bản để làm một bài IELTS Writing Task 1 Academic, nêu ra ý định khi viết bài, hoàn thành các điểm gợi ý trong đề bài, kèm theo đó là phần câu gọi hành động và kết thúc lá thư.

Sách còn giúp bạn sắp xếp bố cục bài làm như thế nào để có một bài viết mạch lạc, logic qua việc phân tích cách phát triển và bổ sung Supporting Ideas vào bài viết. Và cuối cùng là cách trình bài các ý tưởng vào một bài viết hoàn chỉnh, kèm theo đó là một ‘checklist’ trước, trong và sau khi làm một bài IELTS Writing Task 2.

Phần 02: Task 1 Academic Writing (từ chương 6 đến chương 13)

Được chia thành các chương nhỏ, mỗi chương tượng trưng cho một dạng câu hỏi trong IELTS Writing Task 1 Academic (Line Graphs, Bar Charts,…). Bạn sẽ được cung cấp các thông tin, lời khuyên, điểm ngữ pháp, và từ vựng hữu ích cho từng dạng câu hỏi. Kèm theo đó là các đề bài và câu trả lời mẫu của tác giả.

Phần 03: Task 1 General Training Writing ( từ chương 14 đến chương 16)

Gồm có 3 chương tượng trưng cho 03 dạng thư viết trong IELTS Writing Test General, cung cấp cho bạn các thông tin, lời khuyên, điểm ngữ pháp, và từ vựng hữu ích cho từng dạng thư viết. Kèm theo đó là các đề bài và câu trả lời mẫu.

Phần 04: Task 2 (từ chương số 17 đến chương 22)

Phần 04 được chia thành 6 chương, ứng với 06 dạng đề trong IELTS Writing Task 2 Academic. Bạn sẽ được cung cấp thông tin, lời khuyên, các điểm ngữ pháp hữu ích, và list từ vựng cho từng dạng đề. Kèm theo đó là các đề bài và câu trả lời mẫu của tác giả.

Phần 05: Practice (từ chương 23 đến chương 25)

Ở phần này, sách sẽ hướng dẫn bạn cách phân chia thời gian trong phần thi IELTS Writing (gồm 2 Task) và phần luyện của Task 1 và Task 2.

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert