Speaking test: Describe a singer that you like

0
1543

Đinh Hà thể hiện phần thi speaking của mình khá tốt. Bạn phát âm hay, ý tưởng bố cục cho bài nói rất tốt. Tuy nhiên bạn mắc một số lỗi trong phần nói của mình; cùng xem examiner giúp bạn khắc phục nhược điểm và lỗi thường gặp của rất nhiều thí sinh như thế nào nhé.

Nguồn: Youtube