Speaking test: Describe a time when you taught an older person something new

0
1699

Vũ Cát Tường đang học lớp 11 là thí sinh tiếp theo của speaking test. Phần thi nói của bạn rất thú vị, chân thực, phát âm hay.

Nguồn: Tham khảo