Speakout Elementary

0
125

Speakout Elementary là bộ giáo trình Tiếng Anh thuộc series Speakout của Nhà xuất bản đại học Oxford, giúp bạn học dễ dàng nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh một cách có hệ thống và đầy đủ nhất.

Bộ sách đã được ấn bản là bộ sách thứ 2 nằm trong 6 bộ sách Speakout. Bộ sách Speakout Elementary giúp bạn học phát triển đầy đủ 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc và viết, kèm theo đó là DVD với các chủ đề trên chương trình BBC được chọn lựa phù hợp với từng chủ đề nhằm giúp bạn học làm quen ngôn ngữ bản xứ, cấu trúc câu giao tiếp phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, từ đó mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp của bản thân.

Bộ sách Speakout Elementary bao gồm các phần dưới đây:

  • SpeakOut Second Edition Elementary BBC Interviews Video Extra
  • SpeakOut Second Edition Elementary Grammar Extra
  • SpeakOut Second Edition Elementary Listening and Reading Extra
  • SpeakOut Second Edition Elementary Pronunciation Extra
  • SpeakOut Second Edition Elementary Students book + Audio Cds
  • SpeakOut Second Edition Elementary Workbook + Audio CD
  • SpeakOut Second Edition Elementary Vocabulary Extra
  • SpeakOut Second Edition Elementary Writing Extra
  • SpeakOut Second Edition Elementary Teacher’s Book + Tests
  • SpeakOut Second Edition Elementary BBC DVD Clips Extra
Nội dung trong sách Speakout Elementary

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert