Speakout Starter

0
132

Speakout Starter của tác giả Frances Eales được Pearson Education xuất bản, đây là bộ sách đầu tiên nằm trong 6 bộ sách Speakout từ mức cơ bản và nâng cao.

Bộ sách tập trung vào phát triển 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết, kèm theo đó là DVD với các chủ đề tương ứng nhằm giúp người học làm quen với ngôn ngữ bản xứ cũng như cấu trúc câu giao tiếp phổ biến thông dụng thường được sử dụng, từ đó Speakout Starter  giúp người học có thể nâng cao vốn từ vựng và ngữ pháp cho bản thân.

Bộ sách Speakout Starter bao gồm các phần sau:

  • SpeakOut Second Edition Starter Workbook + Audio CD
  • SpeakOut Second Edition Starter BBC DVD Clips Extra
  • SpeakOut Second Edition Starter Students book + Audio Cds
  • SpeakOut Second Edition Starter Pronunciation Extra
  • SpeakOut Second Edition Starter Vocabulary Extra
  • SpeakOut Second Edition Starter Teachers book + Tests
  • SpeakOut Second Edition Starter Grammar Extra
  • SpeakOut Second Edition Starter Writing Extra
  • SpeakOut Second Edition Starter Listening and Reading Extra
  • SpeakOut Second Edition Starter BBC Interviews Video Extra

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert