STARS DO IELTS I TIEU NGOC LINH

0
909

Khen hay chê bài thi nói của Tiêu Ngọc Lình là tuỳ thuộc vào từng người; nhưng cái quan trọng là chúng ta xem và rút kinh nghiệm để đạt điểm cao trong speaking các bạn nhé!

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ai8Cmv3B8vg