STARS DO IELTS | TÚ LINH M.U

0
875

Người tiếp theo trong chuyên mục Stars Do IELTS là bạn Tú Linh. Linh không chỉ nói tốt tiếng anh mà bạn còn giỏi cả tiếng Pháp nữa nhé.

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=IaXfUSWzevM