Storytelling là gì? Cách viết storytelling ielts để đạt điểm cao

0
208

1. Storytelling là gì?

Storytelling là phương pháp kể lại một câu chuyện dựa trên một sự vật, sự việc. Phương pháp này sẽ khiến việc kể chuyện mạch lạc và liên kết với nhau bởi phần cấu trúc kết hợp chặt chẽ và logic.

2. Cách viết Storytelling trong IELTS

Viết bài theo phương pháp Storytelling cần được chia làm bốn phần:

2.1. Phần mở bài

Ở phần mở bài, bạn cần phải dẫn dắt được câu chuyện,  giới thiệu được sự vật, sự việc muốn nói tới dựa theo yêu cầu của đề. Câu mở bài nên ngắn gọn, đủ nghĩa, bao hàm được ý chính. Phần mở bài cần trả lời được câu hỏi: “sự vật/sự việc mà bạn muốn nhắc tới là gì?”

2.2. Ngữ cảnh

Với phần ngữ cảnh, bạn cần viết được về hoàn cảnh diễn ra trước sự kiện của sự vật, sự việc chính. Ví dụ như đề bài muốn bạn viết về đại dịch Covid-19, bạn cần nắm bắt được tình hình trước đó cuộc sống ra sao, khái quát qua về sự khác biệt với hiện tại, các đại dịch trước đó,… Vì vậy bạn cần sử dụng thì quá khứ trong lúc này. Những thông tin ở phần ngữ cảnh được xem là thông tin mở đầu, là bước đệm để dẫn dắt người nghe vào phần nội dung chính. Trong phần này, bạn cần trả lời được các câu hỏi:

  • Sự kiện diễn ra ở đâu, có ai?
  • Hoàn cảnh nào, nguyên nhân nào có sự kiện đó.

Với các dạng bài miêu tả đồ vật hoặc miêu tả người, bạn cần lồng ghép một câu chuyện có liên quan tới đồ vật/con người đó để làm thông tin nền rồi dẫn vào bài. Quan trọng nhất ở phần ngữ cảnh này là cần làm bật lên được tình huống, hoàn cảnh, nguyên nhân của sự vật/sự việc cần viết.

2.3. Nội dung bài viết

Tại phần nội dung, bạn tiếp tục dùng thì quá khứ để viết về diễn biến chính của sự vật, sự việc. Các thông tin ở phần này cần có sự liên kết chặt chẽ với các thông tin ở phần ngữ cảnh. Bên cạnh đó, bạn có thể lồng thêm các yếu tố cảm xúc của mình vào để bài viết được thêm xúc cảm và sinh động hơn. Phần nội dung cần trả lời được các câu hỏi sau:

  • Diễn biến chính, tình tiết chính của câu chuyện đó
  • Bạn có suy nghĩ, cảm xúc gì về chuyện đó

Tương tự, với các mẫu bài miêu tả đồ vật/con người, bạn cần tạo thêm câu chuyện gắn liền với đồ vật/con người đó và nêu thêm suy nghĩ của cá nhân.

2.4. Kết bài viết

Đối với phần kết bài, bạn cần nêu được các ý sau:

  • Cảm xúc ở hiện tại khi nhớ về sự vật/sự việc đó. Hoặc cảm xúc hiện tại đối với tình hình của sự việc đó.
  • Nếu có thể, hãy viết thêm các khuyến nghị, giải pháp, dự định bản thân trong tương lai.

 

IELTS expert