Tải sách IELTS Advantage: Writing Skills – Richard Brown, Lewis Richards

0
170

IELTS Advantage: Writing Skills by Richard Brown, Lewis Richards:

Một cuốn sách rất tốt cho kỹ năng Viết của bài IELTS, hướng dẫn cụ thể từng bước từ những phần nhỏ nhất để người học viết được một bài hoàn thiện ở mức điểm tới 7.0 hoặc cao hơn. Các bài viết mẫu đôi khi hơi dài, nếu ở level dưới 6.5 viết theo có thể thiếu thời gian, nhưng nhìn chung chất lượng nội dung tốt, có nhiều điều học hỏi được từ đây.

It is a fully comprehensive resource for passing the writing section of the IELTS exam with a grade of 6.5-7.0 or higher.

“IELTS Advantage: Writing Skills” shows students how to organise and structure an answer for all types of task 1 and 2 questions; contains a model essay in each unit, showing students exactly what is required; contains a general interest article in each unit, developing ideas and vocabulary for a common topic in the exam; quickly develops students’ fluency and confidence in producing pieces of writing through a focus on academic vocabulary and collocations; and, contains grammar exercises in each unit, showing students how to apply a wide range of grammar items in their IELTS writing.

Tải IELTS Advantage: Writing Skills TẠI ĐÂY

HOẶC tải TRỌN BỘ TẠI ĐÂY

Nguồn: Sưu tầm