Tại sao dây an toàn máy bay lại nằm ngang?

0
890

Hầu như không có thiết kế nào là để đẹp trong ngành hàng không. Vị trí cánh, cửa sổ tròn, dây an toàn. Tại sao chúng phải tuân theo những quy cách đó? Ví dụ, tại sao bạn không thể mang chất lỏng lên máy bay? Tại sao trước đây bạn không thể sử dụng điện thoại trên máy bay? Tại sao lốp xe không nổ khi hạ cánh?

Hãy thắt chặt dây an toàn của mình đi! Vì bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay thôi.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Rivec7RY0-c