Target Band 7: IELTS Academic Module

0
442

Target band 7 Academic module là cuốn sách gối đầu giường của rất nhiều bạn trên hành trình chinh phục mục tiêu 7.0 IELTS.

Sách được thiết kế cho những bạn muốn chuẩn bị một cách bài bản và chuyên sâu trong một vài tuần trước kỳ thi để đạt kết quả cao nhất. Tất cả các tips, các techniques, strategies và các lời khuyên tác giả đưa ra sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng làm bài, tăng tốc độ làm bài một cách tối ưu cũng như tránh những sai sót không đáng có.

Target band 7 Academic module gồm 5 phần chính:

  • The IELTS Routine: giới thiệu khái quát về bài thi IELTS và từng module cụ thể
  • Tips for the Listening Test: phương pháp, tips, chiến thuật làm bài, các bẫy hay gặp trong bài thi Listening
  • Tips for the Reading Test: phương pháp, tips, chiến thuật làm một số dạng phổ biến nhất trong bài thi Reading
  • Tips for the Writing Test: phương pháp, chiến thuật làm bài cụ thể cho từng dạng bài Task 1 và hướng dẫn cách viết essay trong Task 2
  • Tips for the Speaking test: phương pháp, tips, chiến thuật làm bài, xây dựng và phát triển ý tưởng cho bài thi Speaking

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert