The Key to IELTS Success writing task 1 academic – Pauline Cullen

0
113

The Key to IELTS Success là một cuốn sách viết về kỹ năng IELTS (International English Language Testing System) của tác giả Pauline Cullen, cung cấp một hướng dẫn chi tiết về các phần của bài kiểm tra IELTS, bao gồm Nghe, Đọc, Viết và Nói.

Chương Nội dung cuốn sách The Key to IELTS Success Pauline Cullen
Chương 1 Giải thích các vấn đề mà những người ôn luyện IELTS thường gặp phải.
Chương 2 Giới thiệu đến các bạn đọc những thông tin tổng quát về kỳ thi IELTS từ đó đề ra các phương pháp để có thể chinh phục được kỳ thi IELTS.
Chương 3 Chinh phục các chủ đề từ vựng IELTS.
Chương 4 Chinh phục các chủ điểm ngữ pháp trong kỳ thi IELTS.
Chương 5 Hướng dẫn các phương pháp và các dạng bài trong kỹ năng IELTS Reading.
Chương 6 Hướng dẫn các phương pháp và các dạng bài trong bài thi IELTS Writing Task 1.
Chương 7 Hướng dẫn các phương pháp và các dạng bài trong bài thi IELTS Writing Task 2.
Chương 8 Hướng dẫn các phương pháp và các dạng bài trong kỹ năng IELTS Listening.
Chương 9 Hướng dẫn các phương pháp và các dạng bài trong kỹ năng IELTS Speaking.
Chương 10 Các nguồn tài liệu tham khảo cho kỳ thi IELTS.

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert