The True IELTS Guide

0
55

Cuốn sách này được thiết kế dành cho các bạn ở mọi trình độ mong muốn tham gia kỳ thi IELTS. Nó phù hợp cho học sinh, sinh viên làm việc một mình hoặc trong lớp học. Tài liệu có thể dùng để tự học hoặc có thể tích hợp vào khóa luyện thi IELTS. Cuốn sách cũng là nguồn tài liệu quý giá cho các giáo viên đang chuẩn bị cho thí sinh IELTS.

Bài kiểm tra IELTS có hai modules: Academic module và General Training module (xem các trang sau để sẽ có giải thích về hai modules này). Mỗi thí sinh của Academic module sẽ làm bài kiểm tra giống nhau, bất kể trình độ tiếng anh của họ như thế nào. Tương tự, mỗi thí sinh General Training sẽ làm bài thi General Training giống nhau. Vì vậy, thông tin trong cuốn sách này rất hữu ích và quan trọng đối với học sinh ở mọi cấp độ.

Những học sinh có trình độ ngôn ngữ thấp hơn thường cần thực hành có hướng dẫn nhiều hơn và có những bài tập trong cuốn sách này sẽ cung cấp điều đó. Tuy nhiên, họ cũng cần có kinh nghiệm và luyện tập để thể hiện bản thân một cách tự do hơn, vì đây là điều IELTS yêu cầu họ phải làm. Tương tự như vậy, những học sinh tiến bộ hơn cần có cơ hội thường xuyên để thể hiện bản thân, nhưng các bạn cũng cần tự phê bình, đánh giá nhiều hơn và nhận thức được những lỗi thường gặp của mình. Nghiên cứu của Corpus đã chỉ ra rằng ngay cả những bạn trình độ cao cũng mắc phải những sai sót bất cẩn, vì vậy tất cả mọi người ở mọi trình độ đều có thể được hưởng lợi từ việc thực hành có kiểm soát và tự do.

Cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp một hướng dẫn hình thức, toàn diện về IELTS cũng như một loạt các bài kiểm tra thực hành thực .

Phần kỹ năng của cuốn sách cung cấp:

  • Giải thích chi tiết từng bài và từng phần của IELTS
  • Ví dụ về các loại câu hỏi khác nhau mà thí sinh có thể tìm thấy trong mỗi phần
  • Phân tích các kỹ năng và chiến lược ngôn ngữ cần thiết cho từng loại câu hỏi
  • Mẹo học tập và mẹo kiểm tra có thể giúp bạn đạt được điểm số cao nhất

Cuốn sách này cũng bao gồm 8 bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh để giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng.

LINK DOWNLOAD

IELTS expert