The Vocabulary files C2 English Usage Advanced

0
361

The Vocabulary Files C2 bổ trợ vốn từ vựng ở trình độ C2, tương ứng với band từ 6.0 – 7.0 IELTS trở lên, giúp bạn chuẩn bị thật tốt các kỹ năng của một bài thi IELTS nhằm hướng tới mục tiêu tiến lên band điểm từ 7.0 đến 9.0.

Cấu trúc được chia thành 12 Unit kèm theo các chủ đề đa dạng, phong phú từ nhiều lĩnh vực khác nhau và thường xuất hiện trong đề thi IELTS. Ví dụ như: The Business World; Employment; Crime and Punishment; Food, Travel and Holiday; Medical and Health Issues;…Mỗi bài học gồm các bài tập liên quan đến việc sử dụng từ vựng một cách linh hoạt và chuẩn xác. Hệ thống từ vựng được cung cấp qua bài tập điền từ vào chỗ trống, hoàn thành câu nhằm giúp bạn hiểu rõ về ngữ cảnh sử dụng từ ngữ trong những tình huống giao tiếp cụ thể.

Tuy nhiên format của C2 có vẻ “khô” hơn quyển C1. Nội dung mỗi bài học không còn được chia thành nhiều phần. Mà sẽ buộc các bạn thực hiện luôn một loạt dạng bài tập khác nhau theo các chủ đề đã chia.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert