Thí Sinh Thi Speaking Được Khen Ngợi Nói Lưu Loát Và Phát Âm Hay

0
859

Đi thi Speaking gặp đề này cũng khá “khoai”; Các bạn thử xem nếu gặp phải đề này thì các bạn sẽ trả lời thế nào? Trong 3 Part, bạn thích nhất phần trình bày của Part nào?

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=qamdC1jesoA