Thử thách kĩ năng Speaking IELTS cùng cô bạn 2k3

0
944

Một trong những thí sinh nổi bật của Voice Of The Week (VOTW) mùa này! Cô bạn xinh xắn Thu Trang đến từ Hà Nội sẽ trải qua thử thách của chuyên gia như thế nào?

Với đề bài Part 1 liên quan đến “Hotel” và Part 2 “Describe someone you met who was interesting” liệu Thu Trang có thể hiện tốt?

Nguồn: IELTS FACE-OFF/https://youtu.be/I6g3C_6SF9Y