Tips for IELTS Reading target band 7+

0
531

Là cuốn tài liệu thứ hai trong trọn bộ Tips for IELTS của tác giả Adam Smith, với tên gọi Tips for IELTS Reading target band 7+. Cuốn sách tập hợp một số mẹo khi làm bài kết hợp các bước làm cụ thể giúp bạn ứng dụng tốt kiến thức vào bài làm của mình nhằm nâng cao hiệu quả của quá trình học tập.

Mở đầu là phần giới thiệu về từng dạng bài IELTS Reading Academic và General, giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc đề thi IELTS. Tiếp đến, tác giả giới thiệu về các bước làm bài mà bạn có thể đã nghe đến như Skim – Scan, ngoài ra sách còn cung cấp những kiến thức liên quan đến từng dạng bài trong Reading, đặc biệt chú trọng những dạng bài khó như: Matching Information, Matching headings,Matching features or classification, Sentence completion, Summary, note, table, flow-chart completion, Diagram label completion, Short-answer questions…

Đi kèm với kiến thức và chiến lược làm bài là Activity – bài tập đơn giản xoay quanh cách sử dụng cụm từ, các cấu trúc hữu ích và áp dụng mẹo để giúp bạn tự học hiệu quả.

 

 LINK DOWNLOAD 

IELTS expert