Từ vựng, cấu trúc liên quan đến “con nợ”, “chủ nợ”

0
20

“Debt” chỉ một khoản nợ nói chung, còn bạn đã biết “con nợ”, “chủ nợ” hay “thoát nợ” trong tiếng Anh là gì chưa?

Một người đang nợ tiền ai đó trong tiếng Anh là in debt to sb: They’ve managed to buy the land, but now they are in debt to many people (Họ đã mua được đất nhưng giờ lại mắc nợ nhiều người).

Nếu muốn nói cụ thể khoản nợ này là bao nhiêu, ta dùng từ owe, theo sau là con số đang nợ: You still owe me 50 USD for that meal (Bạn vẫn nợ tôi 50 đô la cho bữa ăn đó).

Người đang nợ, hay “con nợ”, là debtor, còn chủ nợ là creditor. Ví dụ: He has been sued several times by his creditors (Ông đã bị các chủ nợ kiện nhiều lần).

Khi ai đó rơi vào nợ nần, hai cụm từ thường được sử dụng là get into debt hay run up debt: He felt lucky that he had worked hard enough to never get into debt while he was still at college (Anh ấy cảm thấy may mắn vì đã làm việc đủ chăm chỉ để không bao giờ mắc nợ khi còn học đại học).

Một khoản tiền được vay từ ngân hàng được gọi là loan. Nếu khoản tiền này được dùng để mua nhà thì đó là mortgage. Hành động vay các khoản này đều được mô tả bằng cụm take out: It’s become a norm for college students in the US to take out student loans to pursue their study (Việc sinh viên đại học ở Mỹ vay vốn để theo đuổi việc học đã trở thành một thông lệ).

Để nói về việc cho mượn hoặc vay tiền, có thể dùng từ lend hoặc loan: I would loan you money if I could! (Tôi sẽ cho bạn vay tiền nếu tôi có thể)

Trả nợ nói chung là pay a/the debt. Trả được hết nợ là “clear” hoặc “pay off”: It took my parents 10 years to pay off all debts from buying the house (Bố mẹ tôi phải mất 10 năm mới trả hết nợ mua nhà).

Một cách khác để nói “thoát nợ” là get out of debt hay be clear of debt: He could have got out debt years ago, but he was too addicted to gambling (Lẽ ra anh ta đã thoát khỏi nợ nần từ nhiều năm trước, nhưng anh lại nghiện cờ bạc).

Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành các câu sau:

1/5. My family was poor, but we were hardly … debt.

2/5. How much do I … you for the drinks? – Nevermind, it’s on me!

3/5. I’m having a hard time paying my…

4/5. You should consider things carefully before you … the loan.

5/5. I feel so relieved now that I have paid … my debts since university.

ANSWER
1/5:
* In debt (mắc nợ)
* My family was poor, but we were hardly in debt: Gia đình tôi nghèo nhưng chúng tôi hầu như không mắc nợ.
2/5:
* Owe (nợ ai cái gì/khoản tiền gì)
* How much do I owe you for the drinks? – Nevermind, it’s on me!: Tôi nợ bạn bao nhiêu tiền đồ uống? – Không có gì đâu, tôi mời!
3/5:
* Creditor (chủ nợ)
* I’m having a hard time paying my creditors: Tôi đang gặp khó khăn trong việc trả nợ cho các chủ nợ của mình.
4/5:
* Take out the loan (vay tiền ngân hàng)
* You should consider things carefully before you take out the loan: Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi vay.
4/5:
* Pay off (trả hết nợ)
* I feel so relieved now that I have paid off my debts since university: Bây giờ tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm vì đã trả hết nợ hồi học đại học.