Understanding and using English Grammar

0
165

Understanding and using English Grammar cung cấp cho các bạn kiến thức ngữ pháp tiếng Anh nâng cao, giúp bạn tự tin tham gia kỳ thi IELTS. Đây là một quyển sách vừa quý lại vừa hiếm về ngữ pháp tiếng Anh của hai tác giả Betty Schrampfer Azar và Stacy A. Hagen, thuộc top những sách học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất. 

Understanding and using English Grammar cung cấp cho bạn học 1 kho tàng ngữ pháp và bài tập phong phú, đa dạng. Từ các bài tập dạng ngữ pháp trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày đến những nội dung ngữ pháp học thuật nâng cao.

Sau mỗi bài học khái niệm ngữ pháp là phần bài tập có đáp án, các bạn có thể dễ dàng tra cứu kết quả để theo dõi hiệu quả học tập của mình một cách hiệu quả. Đặc biệt, ở các phần Speaking và Writing, quyển sách này sẽ đưa ra các bài luận mẫu hữu ích cho các bạn trong quá trình ôn luyện IELTS của mình.

Nội dung sách bao gồm workbook, student’s book và các file nghe audio.

 • Chương 1: Overview of verb tense
 • Chương 2: Present of past, simple and progressive
 • Chương 3: Perfect and perfect progressive tense
 • Chương 4: Future time
 • Chương 5: Review of verb tenses
 • Chương 6: Subject- verb agreement
 • Chương 7: Nouns
 • Chương 8: Pronouns
 • Chương 9: Modals, part 1
 • Chương 10: Modals, part 2
 • Chương 11: The passive
 • Chương 12: Nouns clauses
 • Chương 13: Adjective clauses
 • Chương 14: Gerunds and infinities, part 1
 • Chương 15: Gerunds and infinities, part 2
 • Chương 16: Coordinating conjunction
 • Chương 17: Adverbs clauses
 • Chương 18: Reduction of adverb to modifying adverbial phrases
 • Chương 19: Connectives that express cause and effect, contrast and condition
 • Chương 20: Conditional sentences and wishes

Ngoài 20 chương được cung cấp, sách còn cung cấp cho bạn thêm các phần phụ lục, danh sách phrasal verbs, cuối sách kèm theo phần đáp án giúp các bạn có thể tự đánh giá được kết quả bài làm.

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert