Write Right 1-3

0
23

Bộ sách Write Right 1, 2, 3 đã được xây dựng với 3 cấp độ kỹ năng Writing, phù hợp cho người học từ trình độ cơ bản đến trung cấp và cao cấp. Mỗi cuốn Write Right 1, 2, 3 chứa đựng thông tin về chủ đề viết, dạng bài viết và phương pháp viết.

Mỗi quyển sách đều bao gồm 8 units chính, đi kèm với nội dung:

  • Writing task
  • Writing form
  • Writing tip
  • Grammar
  • Function
  • Page

Phần Writing thường bị xem là phần khô khan nhất, nhưng nội dung trong sách Write Right 1, 2, 3 được trình bày rất bắt mắt với nhiều màu sắc và đa dạng hình ảnh minh họa.

Phần Writing thường bị coi là khô khan, nhưng trong các cuốn sách Write Right 1, 2, 3, nội dung được trình bày một cách hấp dẫn với việc sử dụng nhiều màu sắc và hình ảnh minh họa đa dạng.

Các step có trong 1 unit:

Step 1: Warm up & Model story

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách làm quen với đề tài của bài viết (nhân vật, từ vựng, hình ảnh). Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần bài viết mẫu, nơi người đọc có thể tham khảo cách sử dụng từ ngữ, cách viết câu, và cách triển khai nội dung một cách đầy đủ. Cuối cùng, có phần “Answer the questions” – sau khi đọc bài viết mẫu, bạn sẽ trả lời 2 câu hỏi liên quan để đảm bảo hiểu rõ nội dung bài viết.

Step 2: Writing basic

Tại đây, nhiệm vụ của bạn là hoàn thành một số bài tập cơ bản như: Bài tập từ vựng liên quan đến chủ đề chính; Hoàn thành câu viết ngắn và đơn giản; Cũng như sắp xếp từ để tạo thành các câu hoàn chỉnh.

Step 3: Writing practice

Phần Writing practice cũng tương tự như Writing Basic, tuy nhiên, mức độ khó khăn cao hơn và đòi hỏi sự tập trung lớn hơn.

Để hoàn thành bài tập trong phần Writing Practice, bạn cần tập trung nghiên cứu kiến thức về cụm từ, cụm động từ, cấu trúc câu, và kỹ năng viết đoạn văn ngắn.

Step 4: Organizing & Drafting

Chuyển đến bước thứ 4, chúng ta sẽ tiến dần đến việc tổ chức thông tin và tạo bản nháp cho bài viết. Phần Organizing sẽ giúp độc giả hiểu cách bài viết được cấu tạo, bao gồm các phần chính cần có và cụm từ mà độc giả có thể sử dụng trong bài viết của họ.

Sau đó là bước Drafting, khi học sinh hoàn thành bản nháp đầu tiên của mình. Trong phần này, đọc giả không cần phải viết chi tiết đầy đủ ngày lập tức, nhưng phải bao gồm cấu trúc bài, luận điểm chính, ý tưởng bổ sung từ vựng và từ nối giữa các đoạn.

Step 5: Revise, Edit, Final draft and Writing project.

Trong bước này, bạn sẽ áp dụng những kiến thức đã học từ phần Writing Basic và Writing Practice để bổ sung thông tin và tự chỉnh sửa lỗi của mình. Độc giả cũng có thể sử dụng nội dung trong sách để mở rộng ý tưởng của mình. Hơn nữa, độc giả có thể tham khảo các nguồn thông tin bên ngoài như báo chí, sách, phim, và những nguồn thông tin khác.

LINK DOWNLOAD

Write Right 1 PDF

Write Right 2 PDF

Write Right 3 PDF

IELTS Expert