Listening Practice Through Dictation

0
20

Listening Practice Through Dictation bao gồm 4 phần, với mức độ khó tăng dần, nên tài liệu này phù hợp với mọi đối tượng mong muốn nâng cao kỹ năng Listening của mình. Sau khi hoàn thành việc sử dụng bộ sách này, người học sẽ không chỉ cải thiện được kỹ năng Listening mà còn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, công việc và học tập.

Đây là một tài liệu hữu ích cho những người muốn nâng cao khả năng hiểu nghe bằng cách lắng nghe và ghi chép lại nội dung từ audio. Quá trình này không chỉ giúp người học phát triển khả năng nghe mà còn đồng thời rèn kỹ năng viết.

Phương pháp nghe và chép chính tả có thể giúp người học nâng cao kỹ năng nghe bằng cách lắng nghe audio của người bản xứ nói và cấu trúc câu họ sử dụng, sau đó ghi chép lại những gì đã nghe được lên giấy.

Việc nghe và ghi chép giúp người học phát triển kỹ năng ghi chép nhanh và chính xác, một kỹ năng quan trọng trong nhiều tình huống khác nhau.

Lắng nghe và ghi chép có thể giúp mở rộng vốn từ vựng và củng cố ngữ pháp bằng cách tiếp xúc với các ngữ cảnh sử dụng thực tế.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert