Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms

0
9

Oxford Learner’s Pocket Phrasal Verbs and Idioms có thể giúp bạn tăng kiến thức và hiểu biết về mặt quan trọng của từ vựng trong một cuốn sách nhỏ gọn, dễ sử dụng này.

Gồm 134 units hai trang, chia thành 24 modules, với hầu hết các modules bao gồm các lĩnh vực khác nhau của một chủ đề quan trọng, ví dụ như ‘Gia đình và bạn bè’ hoặc ‘Công việc’. Cũng có một số units cung cấp thông tin quan trọng về các khía cạnh cụ thể của các cụm động từ như ngữ pháp, phong cách hoặc ý nghĩa của các phần tử cụ thể (ví dụ: back, on hoặc through).

Mỗi unit trong một module giới thiệu và giải thích khoảng 15 mục từ vựng. Một số được trình bày thông qua hình ảnh, ví dụ như ‘Hành động vật lý’ hoặc ‘Sử dụng điện thoại và điện thoại di động’, nhưng thường thì từ vựng được trình bày trong các loại văn bản khác nhau để bạn có thể thấy các cụm động từ và thành ngữ mới được sử dụng một cách tự nhiên. Tất cả từ vựng mới được in đậm.

Sau mỗi đoạn văn, một từ điển giải thích từ vựng mới và cung cấp thông tin quan trọng hơn để giúp bạn.

Một danh sách từ có sẵn trên trang web www.oup.com/elt/wordskills bao gồm tất cả các ngoại động từ và thành ngữ được giải thích trong cuốn sách này. Bạn có thể sử dụng nó như một tài liệu tham khảo để học hoặc tự kiểm tra bản thân.

Cuốn sách này có thể được sử dụng song song với nhiều khóa học tiếng Anh. Nó bao gồm hầu hết các chủ đề thường gặp trong sách giáo trình, nhưng lại giảng dạy một loạt các ngoại động từ và thành ngữ mà sách giáo trình không có đủ không gian để thảo luận. Có hơn 1.500 ngoại động từ và thành ngữ được giảng dạy trong cuốn sách, tương ứng với các cấp độ CEF từ B1 – C2, với tầm quan trọng cụ thể vào các cấp độ cao hơn C1 – C2. Điều này làm cho nó trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho những người học đang chuẩn bị cho các kỳ thi như IELTS và Cambridge English.

LINK DOWNLOAD

IELTS Expert