Sách Speaking – Strategies for the IELTS test (Audio)

0
1327

Sách Speaking – là một trong bốn sách thuộc bộ Strategies for the IELTS test được đánh giá khá cao dành cho các bạn đã có kiến thức cơ bản ~ 4.0 IELTS. Sách được xây dựng với bố cục khoa học, giải thích chi tiết trong phần nội dung. Bên cạnh đó, sách có những mãu câu hay, tips giúp bạn nâng cao band điểm trong bài thi speaking ielts.

Bạn nên có người luyên/học cùng (buddy) như thế sẽ nâng cao hiệu quả nhé.

LINK TẢI: DOWNLOAD

Nguồn: Tham khảo