STARS DO IELTS I MC ANH DUY

0
1910

Các MC thường nói tiếng anh rất lưu loát; hôm nay chúng ta thử đánh giá phần thi speaking của MC Anh Duy thế nào nhé. Theo ý kiến của các bạn thì Anh Duy được mấy điểm trên band 9?

 

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=THjOtqvv2iM