Understanding Grammar for IELTS

0
239

Understanding Grammar for IELTS là quyển sách ngữ pháp ứng dụng được biên soạn và xuất bản dành riêng cho việc bổ trợ kiến thức ngữ pháp cho những bạn bước đầu xây dựng nền tảng ngữ pháp và từ vựng để bắt đầu học IELTS hoặc các bạn band IELTS 4.0 – 5.0+. 

Sách được cấu trúc thành 3 phần: Forming – Developing – Paraphrasing giúp bạn học từng bước tiếp cận với các điểm ngữ pháp, hình thành nhận thức về cách cấu thành câu và ứng dụng ngữ pháp vào kỹ thuật paraphrasing (viết lại câu giữ nguyên ý chính) trong IELTS Writing. 

Understanding Grammar for IELTS bao gồm 8 Units được sắp xếp theo trình tự điểm ngữ pháp cơ bản đến phức tạp, từ việc tìm hiểu cấu thành cơ bản của một câu trong tiếng anh đến việc ứng dụng viết câu trong bài thi Writing IELTS. Mỗi Unit xoay quanh một chủ điểm ngữ pháp bao gồm phần tổng quan, định nghĩa, công thức cấu thành, cách sử dụng, ứng dụng, mối liên hệ với các yếu tố ngữ pháp khác, các trường hợp lưu ý. Song song đó, các ví dụ đưa ra đều được viết bằng tiếng Anh và dịch ra tiếng Việt, giúp bạn hiểu được ngữ cảnh sử dụng, làm chủ ngữ pháp tiếng Anh một cách toàn diện nhất.

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert