Barron’s IELTS: Writing (PDF)

0
530

Tiếp nối Practice Exams trong bộ Barron’s IELTS, Writing sẽ là cuốn sách IE gợi ý bạn nên học.

Barron’s IELTS: Writing đặc biệt phù hợp với các bạn đang ở trình độ từ band 3.5 – 4.0, giúp các bạn bước đầu làm quen với một số dạng đề ở kỹ năng viết. Trong đó bao gồm cả các kỹ năng cơ bản nhất như cách phân loại đề bài, tạo dựng câu chủ đề và xây dựng các ý phụ để bổ sung hoặc chứng minh cho câu chủ đề đó sao cho hợp lý và khoa học nhất. Từ đó các bạn sẽ hình thành được tư duy viết bài một cách ngắn gọn mà vẫn đủ ý, bám sát với yêu cầu của đề thi.

Nguồn ảnh: Internet

Tuy nhiên, vì sách viết toàn bộ bằng tiếng Anh nên sẽ hơi khó cho các bạn mới vừa bắt đầu học. Hãy coi như chúng mình đang cải thiện cùng lúc cả từ vựng lẫn kỹ năng viết luôn nhé, một công đôi việc phải không!

Link download

IELTS Expert