Hill Education 6 IELTS Practice Tests

0
168

McGraw – Hill Education IELTS là cuốn sách lý tưởng để rèn giũa các kỹ năng và chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS, một bài thi rất quan trọng vốn được yêu cầu để nhập học hoặc tuyển dụng bởi các trường học, các tập đoàn đa quốc gia và các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.

Sách mang đến cho bạn học những phương pháp luyện thi IELTS cấp tốc cần thiết. McGraw-Hill Education 6 IELTS Practice Tests cung cấp các bài thực hành chuyên sâu với các bài kiểm tra giống như đề thi IELTS thật về định dạng, chủ đề và mức độ khó.

Có 6 bài test thực hành IELTS có độ dài đầy đủ giống như kỳ thi thật. Trong 2 bài kiểm tra đầu tiên sẽ có kèm theo gợi ý làm bài. Hoàn thành giải thích câu trả lời và câu trả lời bài luận mẫu cho hai bài kiểm tra đầu tiên; các phím trả lời chỉ dành cho ba bài kiểm tra cuối cùng. Tập lệnh cho tất cả các phần Nghe có đánh dấu để chỉ ra câu trả lời cho các câu hỏi kiểm tra.

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert