Sure Success For 7+ Band

0
78

IELTS Sure Success For 7 + Band Là một trong những cuốn sách nổi tiếng để hướng dẫn IELTS. Trong cuốn sách, tác giả đã khai thác những điểm yếu cụ thể trong đánh giá IELTS, và sau đó chia sẻ những bí mật đó với các ứng viên IELTS .

Cuốn sách IELTS Sure Success For 7 + Band này không chỉ là hướng dẫn học tập – nó là vũ khí chiến thuật được thiết kế để khai thác điểm yếu trong bài kiểm tra và giúp bạn tránh các lỗi phổ biến nhất mà học sinh mắc phải khi thi IELTS.

Những đặc điểm chính trong cuốn sách:

  • Cung cấp 4 khóa bí mật chính cho IELTS
  • Mẹo, chiến lược, hướng dẫn từng bước cho 4 mô-đun IELTS (Nói, Viết, Đọc, Nghe)
  • Cung cấp cho bạn các bài kiểm tra thực hành IELTS, hướng dẫn học tập
  • Bao gồm Phụ lục với các thành ngữ và thành ngữ phổ biến

Bảng sau đây tóm tắt nội dung của các phần trong IELTS Sure Success For 7 + Band:

PHẦN NỘI DUNG CHI TIẾT 
Secret Key 1 – Time is Your Greatest Enemy Success Strategy 1

Pace Yourself

Scanning

Secret Key 2 – Guessing is not Guesswork Monkeys Take the IELTS

Success Strategy 2

Specific Guessing Techniques

Slag

Extreme Statements

Similar Answer Choices

Hedging

Summary of Guessing Techniques

Secret Key 3 – Practice Smarter, not Harder Success Strategy 3
The Listening Module Main Ideas

Voice Changes

Specifics

Interpret

Find the Hidden Meaning

Memory Enhancers

The Reading Module Skimming

Paragraph Focus

Eliminate Choices

Contextual Clues

Fact/Opinion

Opposites

Make Predictions

Answer the Question

Benchmark

New Information

Key Words

Valid Information

Time Management

Final Warnings

Hedge Phrases Revisited

Word Usage Questions

Switchback Words

Avoid “Fact Traps”

The Writing Module Brainstorm

Strength through Diversity

Pick a Main Idea

Weed the Garden

Create a Logical Flow

Start Your Engines

Don’t Panic

Check your Work

Shortcut Keys

Final Note

The Speaking Module Part 1

Part 2

Part 3

Exhausting the Possibilities

Tell a Story

One Size Fits All

Find the Bridges

Pregnant Pause

Taking the final Step

Practice Makes Perfect

Special Report: Which IELTS study guides and practice tests are worth your time Practice Tests

Study Guide

[object Object]
Mục lục của IELTS Sure Success For 7 + Band

Cuốn sách phù hợp với những ai đã có kiến thức tiếng Anh nền tảng, tương đương 4.0 – 5.0 IELTS và đang muốn đạt 6.5 – 7.5 IELTS.

IELTS Sure Success For 7 + Band  không chỉ cung cấp những mẹo và chiến thuật làm bài hiệu quả cho bạn học, một điều mà không phải quyển sách nào cũng làm được.

Các đầu sách IELTS trên thị trường hiện tại chủ yếu chú trọng vào phần ngọn, tức đưa ra các “tips” làm bài – công cụ có thể giúp thí sinh nhưng tuyệt đối không có lợi cho kỹ năng đọc hiểu thông tin tường tận, thì IELTS Sure Success For 7+ Band làm cả hai nhiệm vụ: vừa đưa ra những lời khuyên xác đáng với bằng chứng khoa học và lý giải rõ ràng về cách tiếp cận tận gốc bài thi IELTS, vừa đề xuất những kỹ thuật đặc biệt để giải các dạng bài tập (tasks) trong quá trình ôn luyện và trong cả lúc đang tham gia thi.

Ngoài ra, đây còn là một kho tàng kiến thức quý giá với các bạn đam mê tiếng Anh do sách có bổ sung mục thành ngữ phổ biến để các bạn nâng cao kiến thức của mình.

Tuy nhiên do cuốn sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh nên có thể gây trở ngại cho người mới bắt đầu, người đọc muốn sử dụng sách phải thật kiên trì để đạt được kết quả mong đợi.

 

 

LINK DOWNLOAD 

IELTS expert