Essential Grammar In Use

0
32

Đây là một cuốn sách ngữ pháp dành cho học sinh tiếng Anh cơ bản. Cuốn sách này có 115 units, và mỗi unit đều về một chủ điểm ngữ pháp khác nhau của tiếng Anh được phân chia thành nhiều bài học nhỏ, giúp người đọc không cảm thấy áp lực khi bắt đầu tiếp xúc các chủ điểm ngữ pháp trong tiếng Anh. Ở đầu sách có một danh sách các units (Mục lục).

Không nên học tất cả các units theo thứ tự từ đầu đến cuối. Tốt hơn là chọn những units mà bạn cần học. Ví dụ, nếu bạn gặp vấn đề với thì hiện tại hoàn thành (/ have been, he has done vv.), hãy học các units 15-20.

Sử dụng Mục lục hoặc Bảng mục lục (ở cuối sách) để tìm unit (hoặc các units) mà bạn cần.

Nếu bạn không chắc chắn bạn cần học những units nào, hãy sử dụng Hướng dẫn Học (Study guide) ở phía sau sách.

Essential Grammar In Use

Với mỗi bài học, lượng kiến thức được thiết kế một cách dễ hiểu, phù hợp ngay cả với những người mới bắt đầu học tiếng Anh. Cả lý thuyết và bài tập trong sách đều được minh họa sinh động, tạo động lực học tập.

LINK DOWNLOAD

IELTS expert