IELTS Band 9 Vocab Secrets

0
68

Có hai phần trong kỳ thi IELTS mà bài kiểm tra đặt ra một số câu hỏi và bạn phải tạo ra các phản ứng độc lập: Speaking Test và Writing Test. Nhiều người không nhận ra rằng hệ thống IELTS sử dụng một nhóm mười chủ đề chính để đưa ra tất cả các câu hỏi này trong phần Speaking và Writing. Nếu bạn hiểu rõ những chủ đề này và đặc biệt là nếu bạn biết một số từ vựng cao cấp về mỗi chủ đề để sử dụng trong câu trả lời Speaking và Writing của mình, bạn có thể tạo ra sự chênh lệch lớn cho band điểm IELTS của bạn, ngay cả khi tiếng Anh của bạn có một số sai sót.

Cuốn sách này giới thiệu cho bạn mười chủ đề IELTS. Mỗi modules tóm tắt các yếu tố khác nhau của một chủ đề và cung cấp một ví dụ về Academic Task 2 Writing Task chính xác giống như những cái bạn sẽ thấy trong kỳ thi. Nó cũng giải thích cách trả lời Writing Task. Mỗi module sau đó giảng dạy một lượng lớn từ vựng liên quan đến chủ đề module, được chứa trong một bài luận mẫu Band 9 để bạn thấy cách từ ngữ được sử dụng trong IELTS Writing.

Mỗi module có một định nghĩa dễ hiểu cho mỗi từ hoặc cụm từ, và một ví dụ thêm về cách sử dụng những từ vựng này lại trong phần Speaking của bài kiểm tra, giúp bạn sẵn sàng sử dụng từ vựng trong cả Writing và Speaking.

Nếu bạn chưa quen với các loại bài luận IELTS Academic Writing Task 2, vui lòng bắt đầu bằng cách đọc phần ‘Tổng quan’ từ mục lục. Nếu bạn đã đọc các cuốn sách khác của tác giả về khái niệm này, hãy chuyển trực tiếp đến các Topic Modules để bắt đầu mở rộng từ vựng IELTS của bạn.

Cuốn sách này sẽ giúp bạn học một lượng từ vựng rất lớn, chính loại từ vựng mà các giám khảo IELTS muốn thấy và nghe từ bạn trong kỳ thi, bao gồm các chủ đề IELTS. Quan trọng là bạn chuẩn bị để trả lời các câu hỏi về tất cả mười chủ đề này, vì chúng có thể được sử dụng trong bài kiểm tra. Do đó, đừng bắt đầu bằng cách cố gắng nhớ tất cả các từ từ Module 1, sau đó tất cả các từ từ Module 2 và tiếp tục như vậy.

Hãy cố gắng học và luyện tập một số từ nhỏ từ MModules 1 đến Modules 10 trước, sau đó là một nhóm từ lớn hơn từ Modules 1 đến Modules 10, và tiếp tục như vậy. Bằng cách này, bạn sẽ phát triển một lượng từ vựng IELTS rộng rãi trên tất cả các chủ đề, và không trở thành một ‘chuyên gia’ chỉ về một chủ đề.

LINK DOWNLOAD

IELTS expert